Vägledning för föräldrar till barn mellan 0 – 11 år

ISBN

Vägledning för föräldrar till barn mellan 0 – 11 år

35.00kr

Produktbeskrivning

OBS finns att beställa först från och med den 11 maj

Detta häfte avser att stödja och uppmuntra föräldrars positiva samspel med sina barn med utgångspunkt från programmet Vägledande Samspel ICDP.

”I detta häfte finns inga tvärsäkra råd om vad du tänka eller hur du ska göra, däremot finns beskrivningar av barns naturliga behov och frågor som hjälper dig att fundera över hur du och ditt barn har det ihop. Vi förutsätter att du, precis som alla andra föräldrar, inte är perfekt och gör allt rätt, men att du vill ditt barn det allra bästa. Ofta är det svårt att veta vad som är det allra bästa, men genom att lära sig mer om barns behov, diskutera och fundera och kanske pröva nya sätt att vara förälder, kan du hitta vad som passar bäst för dig och ditt barn.”