Informationsfolder (tyvärr är informationsfoldern slut för tillfället)

Image-4.aspx_

Informationsfolder (tyvärr är informationsfoldern slut för tillfället)

Gratis!

Artikelnr: ICDP001

Produktbeskrivning

Detta är en informationsfolder om Programmet Vägledande samspel. Kan användas för att delas ut vid seminarium, i väntrum etc. Foldern riktar sig till allmänheten och professionella. Broschyren är gratis om den beställs tillsammans med annat material, i annat fall tillkommer kostnad för frakt och adminstration.