Häfte Goda Berättelser och Gyllene ögonblick

omslag-gyllene

Häfte Goda Berättelser och Gyllene ögonblick

45.00kr

Artikelnr: 789198006810

Produktbeskrivning

Peter Westmark är den som introducerat begreppet ”gyllene ögonblick”, som en systematisk metod för att uppmärksamma och medvetandegöra ”det bästa vi gör”. Sedan dess har ”gyllene ögonblick” flitigt används i programmets utbildningar och vägledningsgrupper. Metoden används ofta i det vardagliga arbetet i olika verksamheter. Peter Westmark är sedan 2006 ledamot i styrelsen för Stiftelsen ICDP Sweden. Detta häfte ger en introduktion med exempel och teori till ”gyllene Ögonblick”.