Dialog och Demokrati

Dialog och demokrati

Dialog och Demokrati

280.00kr

Artikelnr: 9789198006865

Produktbeskrivning

Boken Dialog och Demokrati är en genomgripande presentation av Vägledande samspel ICDP:s etik och bakomliggande teori.  I boken framhålls att det tidiga samspelet med barn och unga påverkar och påverkas av vårt samhället.

Boken riktar sig till de som utbildar sig i och arbetar med programmet, professionella inom vård och omsorg men kan också läsas av den intresserade föräldern, samhällsdebattören eller den som helt enkelt vill vidga sin syn på vad begreppen dialog och demokrati innebär.

Boken kommer användas på alla tre utbildningsnivåer.