Berättelser – 15 år med vägledande samspel i Sverige

berättelser

Berättelser – 15 år med vägledande samspel i Sverige

170.00kr

954 i lager

Artikelnr: 9789198006827

Produktbeskrivning

”Allt man gör blir historia – vad är det för berättelser vi skapar”?

Att använda berättelser det narrativa perspektivet, kan vara ett värdefullt komplement till andra sätt att ta in och värdera olika typer av verksamheten.

Boken består av tre delar; Den första delen handlar om programmets historia, bakgrund, innehåll och implementering i Sverige.

Den andra delen är bokens hjärta, nämligen alla intervjuer utskrivna och godkända i sin helhet. Dessutom finns rapporter skrivna av vägledare.

Tredje delen är en sammanfattning och reflektioner kring intervjuerna, diskussion och funderingar om framtiden.