Nyheter

Effektevaluering av International Child Development Programme (ICDP)

26 januari, 2022

En randomisert kontrollert studie Målet med studien er å undersøke effekten av standardversjonen avforeldreveiledningsprogrammet ICDP i Norge. Dette gjøres ved å undersøkeforeldrerapportert endring ved 1) foreldrene, 2) foreldre-barn-relasjonen og 3) barnet.Gjennom studiens tre problemstillinger undersøker vi effekten av ICDP på tre nivåer: Fører ICDP til en positiv endring i rollen som foreldre? Kan ICDP styrke Läs mer…