Nyheter

Presentationer under ICDP-Nordens nätverksträff den 9:e – 10:e maj 2017.

19 maj, 2017

Här finns de olika presentationer från olika föreläsaren under den Nordiska Nätverksträffen 2017. Den demokratiska och etiska grunden i ICDP-programmet – Dialog och Demokrati. Föreläsare Paul Bergman föreläsning Demokrati och dialog 13.30 – 13.55 Parallella seminarier Alternativ 1: Webb-baserad utvärdering av vägledande samspel iICDP- programmet i Sverige för föräldrar, pedagoger och familjehem.  Föreläsare: Paul Bergman. Webbbaserad utvärdering Sverige  Läs mer…

uppdatering av abonnemang

20 april, 2017

Vi gör en större uppdatering på vår hemsida vilket gör att era abonnemang var tvungna att uppdateras för att vi ska undvika de problem som några av er erfarit. Inga fakturor kommer att skickas!!

Nya priser till hösten 2017

14 mars, 2017

Ny prissättning på utbildningar kommer ske från och med 2017-08-01 Central bas- och vägledarutbildning höjs från 7 600kr till 7 800kr Utbildning till handledare- utbildare i programmet höjs från 36 000kr till 37 000kr Uppdragsutbildningar höjs från 6 800kr till 7 100kr

Nordiskt nätverksmöte 2017

9 juni, 2016

Redan nu kan ni boka in den 9 – 10 maj 2017 i era kalendrar för att komma till Stockholm och delta i Nordiskt Nätverksmöte! Läs mer och anmäl dig här

Basutbildning i Göteborg

6 juni, 2016

I Oktober startar en basutbildning i Programmet Vägledande samspel ICDP i Göteborg om en grupp om minst 10 deltagare finns. Anmälan sker på https://www.icdp.se/events/