Nyheter

Vårens seminarium om barnkonventionen

21 oktober, 2018

Välkommen till en dag då vi har fokus på Barnkonventionen! Föreläsare är Susann Swärd som har arbetat för mänskliga rättigheter i över 20 år. Idag är Susann verksamhetschef för Rättighetsfokus samt människorätts- och barnrättsstrateg inom RegionKronoberg. Hon har stor erfarenhet av skräddarsydd kompetensutveckling inom mänskliga rättigheter och barnets rättigheter. Susann är även författare till både handböcker om barnets rättigheter och barnböcker som Läs mer…

Nordiskt Nätverksmöte den 9-10.5.2019

21 oktober, 2018

Temat för konferensen är Lekfullhet och kroppslighet. Konferensens föreläsare är barnpsykiater Jukka Mäkelä, barnpsykiater och sakkunnig vid THL (Institutet för Hälsa och Välfärd) med positiv uppfostran och motarbetande av barnmisshandel som specialområden. Rubriken för hans keynote är “Lekens kroppsliga väsen: Hur vårt nervsystem möjliggör och drar nytta av upprymd gemenskap”. och Cecilia Waldekranz, psykolog och Läs mer…

Utbildningar på gång

26 juni, 2018

Empatiskt ledarskap Under våren 2019 kommer en utbildning för alla som utövar ledarskap i sin yrkesutövning.  Deltagare i utbildningen behöver ha kunskap om Vägledande samspel ICDP men behöver inte ha gått utbildning i programmet. Utbildningen vänder sig till dig som leder eller ansvarar för implementering av Programmet eller vill utveckla ditt ledarskap. Fokus ligger på Läs mer…

Anmäl dig till höstens seminarium

26 juni, 2018

8.30  – 9.00            Registering 9.00 – 10.00           Seminarium med Lasse Mattila 10.00 – 10.30          Fika 10.30 – 11.30           Seminarium med Lasse Mattila 11.30 – 12.30           Seminarium med verksamheter som arbetar med utsatta grupper och Läs mer…

Nya boken finns nu i vår shop!

26 juni, 2018

Boken Dialog och Demokrati är en genomgripande presentation av Vägledande samspel ICDP:s etik och bakomliggande teori.  I boken framhålls att det tidiga samspelet med barn och unga påverkar och påverkas av vårt samhället. Boken riktar sig till de som utbildar sig i och arbetar med programmet, professionella inom vård och omsorg men kan också läsas av Läs mer…