ICDP Norden

26 september, 2019

ICDP Sverige ingår i nätverket ICDP Norden. Nätverket har kontinuerliga träffar representanter från respektive land i norden fortsätta prata kring gemensamma frågor exempelvis som certifiering och utbildningsupplägg.