ICDP Norden

26 september, 2019

ICDP Norden har sitt nästa möte i Stockholm den 13-14 oktober 2019. Då kommer representanter från respektive land i norden fortsätta prata kring gemensamma frågor exempelvis som certifiering och utbildningsupplägg.