Nyheter

Presentationer under ICDP-Nordens nätverksträff den 9:e – 10:e maj 2017.

19 maj, 2017

Här finns de olika presentationer från olika föreläsaren under den Nordiska Nätverksträffen 2017. Den demokratiska och etiska grunden i ICDP-programmet – Dialog och Demokrati. Föreläsare Paul Bergman föreläsning Demokrati och dialog 13.30 – 13.55 Parallella seminarier Alternativ 1: Webb-baserad utvärdering av vägledande samspel iICDP- programmet i Sverige för föräldrar, pedagoger och familjehem.  Föreläsare: Paul Bergman. Webbbaserad utvärdering Sverige  Läs mer…

ICDP-NORDENS FÖRSTA FORSKNINGSSEMINARIUM DEN 8:e APRIL 2016

10 februari, 2016

  Program och anmälan till nordens första forskningsseminarium den 8e april 2016

Vägledande Samspel ICDP som verktyg i förskolans kvalitetsarbete

5 november, 2015

Ann-Sofie Lindgren har undersökt förskolechefers och pedagogers uppfattning av implementeringen av Vägledande samspel/ICDP programmet i förskolans pedagogiska vardagsarbete.  Studiens resultat visar att förskolechefer och pedagoger upplever Vägledande samspel som ett verktyg med vilket det går att utveckla förskolans verksamhet, pedagogernas professionalitet och samspelskvalitén med barnen. Vägledande samspel ICDP i förskolans kvalitetsarbete