Nyheter

Presentationer under ICDP-Nordens nätverksträff den 9:e – 10:e maj 2017.

19 maj, 2017

Här finns de olika presentationer från olika föreläsaren under den Nordiska Nätverksträffen 2017. Den demokratiska och etiska grunden i ICDP-programmet – Dialog och Demokrati. Föreläsare Paul Bergman föreläsning Demokrati och dialog 13.30 – 13.55 Parallella seminarier Alternativ 1: Webb-baserad utvärdering av vägledande samspel iICDP- programmet i Sverige för föräldrar, pedagoger och familjehem.  Föreläsare: Paul Bergman. Webbbaserad utvärdering Sverige  Läs mer…