Nyheter

Nya utbildningar!

17 november, 2015

Programmet vägledande samspel ICDP har nu utvecklats för personal inom äldreomsorgen, därför erbjuds nu riktade utbildningar inom detta verksamhetsområde. Utbildningarna finns både på basnivå för dem som arbetar inom äldreomsorgen samt på avancerad nivå för ICDP handledare/utbildare som vill bli behöriga att utbilda personal inom äldreomsorgen. Då programmet Vägledande samspel ICDP lyfter in ny kunskap och praktik är Läs mer…

Ny bok! Berättelser – 15 år med vägledande samspel i Sverige

17 november, 2015

Ny bok! ”Allt man gör blir historia – vad är det för berättelser vi skapar”? Ja, vad är det för berättelser vi skapar? Vi ville gärna ta del av några berättelser om hur Programmet Vägledande samspel används ute i landet. Denna bok heter ”Berättelser” den är baserad på ett tjugotal intervjuer och fyra rapporter, sammanlagt har Läs mer…

Vägledande Samspel ICDP som verktyg i förskolans kvalitetsarbete

5 november, 2015

Ann-Sofie Lindgren har undersökt förskolechefers och pedagogers uppfattning av implementeringen av Vägledande samspel/ICDP programmet i förskolans pedagogiska vardagsarbete.  Studiens resultat visar att förskolechefer och pedagoger upplever Vägledande samspel som ett verktyg med vilket det går att utveckla förskolans verksamhet, pedagogernas professionalitet och samspelskvalitén med barnen. Vägledande samspel ICDP i förskolans kvalitetsarbete