Jag är organisationsansvarig

OBS! Hemsidan är under ombearbetning

Att använda ICDP´s teman och dialoger som ledare gör att du inte bara blir bättre på att möta olika personligheter hos din personal utan också blir bättre på att kommunicera och möta alla människor. Alla vet vi att ledarskapet i en organisation är av avgörande betydelse för verksamhetens framgång. På det sätt ledaren ger feedback, styr mot mål med omsorg om personal och verksamhetens resurser och processer skapar resultat. När en verksamhet implementerat Vägledande samspel ICDP är det mycket verksamt när ledaren också förstår och använder sig av temana och dialogerna i sitt arbete, exempelvis i utvecklingssamtal.

Historik

Verksamhetsområden

Vägledning och utbildning

Teoretisk grund och forskning