Jag är förälder

 

På vilket sätt kan Vägledande samspel ICDP vara till
hjälp för dig och ditt barn?

Är du nyfiken på hur du samspelar med ditt barn? Vill du veta mer om vad just ditt barn kan behöva av dig som förälder? Hur påverkas föräldraskapet av det samhälle vi lever i?  

Att som förälder ta emot ett alldeles nyblivet barn är en stor sak som följs av
många känslor. Många gånger överväldigande kärlek, men ibland även tvivel och
osäkerhet. När barnet blir äldre ger det upphov till nya glädjeämnen men också
nya orosmoln. Det är naturligt att olika sorters känslor och föreställningar väcks till
liv i samvaron och ansvaret för ett barn – en alldeles egen människa.
Ibland kan föräldrarollen väcka ett behov av att få handfasta råd om hur du som
förälder bör tänka och handla i mötet med ditt barn. Men råd är svåra att ge och
riskerar att vara missvisande för just dig och ditt barn.

Vägledande samspel ICDP ger inga tvärsäkra råd om vad du ska tänka eller hur du
ska göra, däremot ges beskrivningar av barns naturliga behov och frågor som
hjälper dig att fundera över hur du och ditt barn har det ihop. Vi förutsätter att du,
precis som alla andra föräldrar, inte är perfekt och gör allt rätt, men att du vill ditt
barn det allra bästa. Ofta är det svårt att veta vad som är det allra bästa, men
genom att lära sig mer om barns behov, diskutera och fundera och kanske pröva
nya sätt att vara förälder, kan du hitta vad som passar bäst för dig och ditt barn.
Med hjälp av tre dialoger och åtta samspelsteman kan du som förälder
uppmärksamma och fördjupa ditt samspel med ditt barn.

Sök efter vägledare i programmet eller kolla med din kommun om det finns vägledningsgrupper där du bor.

De tre dialogerna

Åtta teman och dess motsatser