Föräldrar

Med fokus på samspelet med ditt barn

Här kommer vi att samla information till dig som är förälder.

Här nedan finner du ett formulär där du kan värdera ditt eget samspel. Om du till största delen hamnar i högerspalten kan det vara bra att prata med dina vänner eller någon professionell  om hur du och ditt barn har det tillsammans. När du värderar ditt samspel behöver du påminna dig om att ingen förälder är perfekt, det viktiga är att du som förälder både vågar se dina goda förmågor sådant som behöver utvecklas. Du som förälder behöver både ha medkänsla med ditt barn och dig själv för vara ett gott stöd.

I de olika teman nedan så illustrerar tema 1 -4 det känslomässiga klimatet mellan dig och ditt barn. Tema 5 -7 illustrerar hur du kan hjälpa ditt barn att förstå och lära sig saker. Tema 8 handlar om hur du skapar rutiner, ger stöd och  sätter gränser så att ditt barn känner sig väl till mods och kan ge sitt bidrag i sociala situationer.

 

TEMA + + MOTSATS

1. Visar mitt barn kärleksfulla känslor

Försummar och avvisar mitt

barn

2. Följer mitt barns initiativ

Dominerar och påtvingar mina egna initiativ

3. Har god dialog med mitt barn

Ingen kommunikation med barn

4. Ger beröm och bekräftar mitt barn och dess färdigheter

Nedvärderar och förringar mitt barns värde

5. Hjälper mitt barn att samla sin uppmärksamhet

Distraherar och förvirrar mitt barn med motstridiga budskap

6. Ger förklaring och innehåll åt det som händer med entusiasm

Pratar inte med mitt barn och är likgiltigt för barnets upplevelse

7. Utvidgar och berikar mitt barns upplevelse genom jämförelser, förklaringar och berättelser.

Säger bara det som för ögonblicket är nödvändigt. Ger sig inte tid at ge barnet förklaringar

8. Leder mitt barns handlingar steg för steg. Anpassar stöd efter behov. Har rutiner i vardagen. Sätter gränser för barnets handlingar på ett positivt sätt genom att peka ut alternativ

”Låt gå hållning”. Inget stöd. Oförutsägbar och kaotisk vardag. Ingen vägledning omkring det som tillåtet. Negativ gränssättning, NEJ,NEJ utan förklaring.