Jag är förälder

OBS! Hemsidan är under ombearbetning

Med fokus på samspelet med ditt barn

Är du nyfiken på hur du samspelar med ditt barn? vill du veta mer om vad just ditt barn kan behöva av dig som förälder? Hur påverkas föräldraskapet av det samhälle vi lever i?  

Sök efter vägledare i programmet eller kolla med din kommun om det finns vägledningsgrupper där du bor.

Råd till föräldrar i coronatider

Historik

Åtta teman och dess motsatser

De tre dialogerna