Digital Vägledarutbildning med start hösten 2020

Laddar Karta...

Datum/Tid
Date(s) - 02/11/2020 - 17/05/2021
00:00

Plats
Ersta konferens

Kategorier


Utbildningsdatum:

Kursen genomförs under fyra heldagar kl 09.00-16.00

De två första utbildningsdagarna genomförs digitalt via plattformen Zoom.

De två sista har vi för avsikt att genomföra som fysiska möten. Ändringar kan ske .

Digitalt möte  2 nov. 2020

Digitalt möte 25 jan. 2021

Fysiskt möte  22 mars 2021

Fysiskt möte 17 maj 2021

Plats:

Digitalt den 2 nov. 2020 och  25 jan. 2021 via Zoom.

Ersta Konferens, Stockholm den 22 mars och 17 maj 2021 kommer om möjligt att hållas på

Kursavgift

Reducerat pis 7200 kr ex. moms då två av mötena sker digitalt.

I priset ingår fm och em fika vid de två sista kurstillfällena på Ersta. Övriga kostnader som programvara, böcker lunch, resa och logi  bekostas och ordnas av deltagarna.

Kort beskrivning av utbildningen:

Under er utbildning till diplomerad deltagare är er huvudsakliga uppgift att vägleda en grupp omsorgspersoner. Dessa omsorgspersoner kan vara föräldrar, pedagoger, vårdpersonal eller andra professionella med uppdrag att ha omsorg om barn eller andra i beroendeställning. Själva vägledningen tar sin utgångspunkt i de sju principerna för att sensitivisera omsorgspersonerna (sid 86 VS i Praktiken).

Utbildningskrav:

Genomgången nivå 1

Litteratur:

Edenhammar, K. (2015). Berättelser – Femton år med Programmet Vägledande

samspel/ICDP i Sverige . Stockholm: ICDP Förlag.

Bergman, P. (2018). Dialog och Demokrati – Vägledande samspel i ett samhälleligt och

utvecklingspsykologiskt perspektiv . Stockholm: ICDP Förlag.

Hundeide, K. (2009). Vägledande Samspel i praktiken: Genomförande av

ICDP-programmet . Stockholm: ICDP Förlag.

Något av följande 2 alternativ:

Alternativ 1 . Smidt, S (2010). Vygotskij och de små och yngre barnens lärande.

Studentlitteratur.

Alternativ 2. Partanen, P. (2008). Från Vygotskij till lärande samtal. Sanoma

Utbildning.

Westmark, P. (2014). Goda berättelser och gyllene ögonblick . Stockholm: ICDP Förlag.

Valfritt häfte beroende på målgrupp:

● Vägledningshäfte 0-5, 6-12 eller 13-18 år

● Vägledningshäfte för dig som arbetar inom förskolan

● Empatiskt ledarskap – Vägledning för ledare

Utbildare:

Paul Bergman. Email: paul@icdp.se

Återbudsregler

Vid utbildning i programmet Vägledande Samspel ICDP samt vid deltagande på seminarier, nätverksträffar samt konferenser i Stiftelsen ICDP:s regi. Vid utbildning nivå ett, två samt tre:

  • Avbokning senare än en månad innan kursstart debiteras full taxa.
  • Avbokning senast en månad före kursstart debiteras halv avgift.
  • Avbokning två månader eller mer före kursstart debiteras ingen avgift.

Vid avbrott eller sjukdom:

  • Vid avbrott räknas platsen som utnyttjad. Att fullfölja kursen vid ett senare tillfälle kan endast ske vid mån av plats samt att en halv ny kursavgift debiteras.
  • För att få kursbevis krävs 75 % närvaro samt att vissa kompletterande uppgifter genomförs. Filmmomentet på nivå ett är obligatoriskt och en förutsättning för att kunna fortsätta på nivå tre.

Bookings

7 200,00kr