Vägledarutbildning med start hösten 2019

Laddar Karta...

Datum/Tid
Date(s) - 25/11/2019
00:00

Plats
Ersta konferens

Kategorier


Utbildningsdatum:

Kursen genomförs under fyra heldagar kl 09.00-16.00

den 25/november 2019, 31 januari, 3 april och 15 maj 2020.

Plats:

Ersta Konferens Stockholm

Kursavgift

7900 kr ex. moms. I priset ingår fm och em fika vid varje kurstillfälle. Övriga kostnader som lunch, resa och logi bekostas och ordnas av deltagarna.

Kort beskrivning av utbildningen:

Under er utbildning till diplomerad deltagare är er huvudsakliga uppgift att vägleda en grupp omsorgspersoner. Dessa omsorgspersoner kan vara föräldrar, pedagoger, vårdpersonal eller andra professionella med uppdrag att ha omsorg om barn eller andra i beroendeställning. Själva vägledningen tar sin utgångspunkt i de sju principerna för att sensitivisera omsorgspersonerna (sid 86 VS i Praktiken).

Utbildningskrav:

Genomgången nivå 1

Litteratur:

Edenhammar, K. (2015). Berättelser – Femton år med Programmet Vägledande

samspel/ICDP i Sverige . Stockholm: ICDP Förlag.

Bergman, P. (2018). Dialog och Demokrati – Vägledande samspel i ett samhälleligt och

utvecklingspsykologiskt perspektiv . Stockholm: ICDP Förlag.

Hundeide, K. (2009). Vägledande Samspel i praktiken: Genomförande av

ICDP-programmet . Stockholm: ICDP Förlag.

Något av följande 2 alternativ:

Alternativ 1 . Smidt, S (2010). Vygotskij och de små och yngre barnens lärande.

Studentlitteratur.

Alternativ 2. Partanen, P. (2008). Från Vygotskij till lärande samtal. Sanoma

Utbildning.

Westmark, P. (2014). Goda berättelser och gyllene ögonblick . Stockholm: ICDP Förlag.

Valfritt häfte beroende på målgrupp:

● Vägledningshäfte 0-5, 6-12 eller 13-18 år

● Vägledningshäfte för dig som arbetar inom förskolan

● Empatiskt ledarskap – Vägledning för ledare

Utbildare:

Paul Bergman. Email: paul@icdp.se

Återbudsregler

Vid utbildning i programmet Vägledande Samspel ICDP samt vid deltagande på seminarier, nätverksträffar samt konferenser i Stiftelsen ICDP:s regi. Vid utbildning nivå ett, två samt tre:

  • Avbokning senare än en månad innan kursstart debiteras full taxa.
  • Avbokning senast en månad före kursstart debiteras halv avgift.
  • Avbokning två månader eller mer före kursstart debiteras ingen avgift.

Vid avbrott eller sjukdom:

  • Vid avbrott räknas platsen som utnyttjad. Att fullfölja kursen vid ett senare tillfälle kan endast ske vid mån av plats samt att en halv ny kursavgift debiteras.
  • För att få kursbevis krävs 75 % närvaro samt att vissa kompletterande uppgifter genomförs. Filmmomentet på nivå ett är obligatoriskt och en förutsättning för att kunna fortsätta på nivå tre.

Bookings

7 900,00kr