Vägledarutbildning med start våren 2023

Laddar Karta...

Datum/Tid
Date(s) - 15/03/2023
Hela dagen

Plats
Ersta konferens

Kategorier


Utbildningsdatum:

Kursen genomförs under fyra heldagar

Nivå 2 våren 23 – digitalt möte
15 mars 2023
Nivå 2 våren 23 – fysiskt möte
20 apr. 2023
Nivå 2 våren 23 – digitalt möte
 24 maj 2023
Nivå 2 våren 23 – fysiskt möte
21 juni 2023

Plats:

Digitalt  via Zoom genom separat inbjudan.

Vid fysiska träffar på Ersta Konferens, Stockholm

Kursavgift

Pris 7900 kr ex. moms.

I priset ingår fm och em fika vid de kurstillfällen som är på Ersta. Övriga kostnader som böcker, lunch, resa och logi  bekostas och ordnas av deltagarna.

Kort beskrivning av utbildningen:

Under er utbildning till diplomerad deltagare är er huvudsakliga uppgift att vägleda en grupp omsorgspersoner. Dessa omsorgspersoner kan vara föräldrar, pedagoger, vårdpersonal eller andra professionella med uppdrag att ha omsorg om barn eller andra i beroendeställning. Själva vägledningen tar sin utgångspunkt i de sju principerna för att sensitivisera omsorgspersonerna (sid 86 VS i Praktiken).

Utbildningskrav:

Genomgången nivå 1

Kurslitteratur

Förutom Vägledande samspel i praktiken (sid 72 och framåt) samt Dialog och demokrati, från Basutbildningen, ska följande litteratur läsas:

Edenhammar, K. (2015). Berättelser – Femton år med Programmet Vägledande samspel/ICDP i Sverige. Stockholm: ICDP Förlag.

Hundeide, Karsten. (2006). Sociokulturella ramar för barns utveckling – barns livsvärldar. Studentlitteratur: Lund.

Ryen, M. Wendel C (2022). Praktisk tillämpning av barnkonventionen. Stockholm: ICDP Förlag.

Något av följande 3 alternativ:

Alternativ 1. Jakobsson Lundin, J (2019). Samspelets psykologi i förskolan. Lärarförlaget.

Alternativ 2. Partanen, P. (2008). Från Vygotskij till lärande samtal.  Sanoma Utbildning.

Alternativ 3. Lyberg, E. (2021). Anknytning och samspel i barnhälsovården. Gothia Kompetens AB.

Valfritt häfte beroende på målgrupp:

  • Vägledningshäfte 0-11 eller 13-18 år
  • Vägledningshäfte familjehemsvård
  • Vägledningshäfte för arbete med mellanstadieelever
  • Vägledningshäfte för dig som arbetar inom förskolan
  • Empatiskt ledarskap – Vägledning för ledare

Utbildare:

Paul Bergman. Email: paul@icdp.se

Återbudsregler

Vid utbildning i programmet Vägledande Samspel ICDP samt vid deltagande på seminarier, nätverksträffar samt konferenser i Stiftelsen ICDP:s regi. Vid utbildning nivå ett, två samt tre:

  • Avbokning senare än en månad innan kursstart debiteras full taxa.
  • Avbokning senast en månad före kursstart debiteras halv avgift.
  • Avbokning två månader eller mer före kursstart debiteras ingen avgift.

Vid avbrott eller sjukdom:

  • Vid avbrott räknas platsen som utnyttjad. Att fullfölja kursen vid ett senare tillfälle kan endast ske vid mån av plats samt att en halv ny kursavgift debiteras.
  • För att få kursbevis krävs 75 % närvaro samt att vissa kompletterande uppgifter genomförs. Filmmomentet på nivå ett är obligatoriskt och en förutsättning för att kunna fortsätta på nivå tre.

Bookings

Bokningen är stängd för detta evenemang.