Vägledarutbildning med start hösten 2022

Laddar Karta...

Datum/Tid
Date(s) - 10/11/2022
00:00

Plats
Ersta konferens

Kategorier


Utbildningsdatum:

Kursen genomförs under fyra heldagar

digitalt möte: 10 november 2022

fysiskt möte: 25 januari 2023

digitalt möte: 1 mars 2023

fysiskt möte: 19 april 2023

Plats:

Digitalt  via Zoom genom separat inbjudan.

Vid fysiska träffar på Ersta Konferens, Stockholm

Kursavgift

Pris 7900 kr ex. moms.

I priset ingår fm och em fika vid de kurstillfällen som är på Ersta. Övriga kostnader som programvara, böcker lunch, resa och logi  bekostas och ordnas av deltagarna.

Kort beskrivning av utbildningen:

Under er utbildning till diplomerad deltagare är er huvudsakliga uppgift att vägleda en grupp omsorgspersoner. Dessa omsorgspersoner kan vara föräldrar, pedagoger, vårdpersonal eller andra professionella med uppdrag att ha omsorg om barn eller andra i beroendeställning. Själva vägledningen tar sin utgångspunkt i de sju principerna för att sensitivisera omsorgspersonerna (sid 86 VS i Praktiken). Observera att hela eller delar av vägledningen kan genomföras digitalt.

Utbildningskrav:

Genomgången nivå 1

Litteratur:

Litteratur:

Förutom Vägledande samspel i praktiken, kommer ni att läsa följande litteratur:

Edenhammar, K. (2015). Berättelser – Femton år med Vägledande samspel/ICDP i Sverige. Stockholm: ICDP Förlag.

Hart, S., & Schwartz, R. (2010). Från interaktion till relation. Stockholm: Liber. (kan vara svår att få tag på)

Något av följande två alternativ:

Alternativ 1. Jakobsson Lundin, J (2019). Samspelets psykologi i förskolan. Lärarförlaget. 262 exkl. moms

Alternativ 2. Partanen, P. (2008). Från Vygotskij till lärande samtal. Sanoma Utbildning. 450 kr exkl. moms.

Valfritt häfte beroende på målgrupp:

 

  • Vägledningshäfte 0–5, 6–12 eller 13–18 år
  • Vägledningshäfte för dig som arbetar inom förskolan
  • Empatiskt ledarskap – Vägledning för ledare
  • Vägledning för familjehem

 

Utbildare:

Paul Bergman. Email: paul@icdp.se

Återbudsregler

Vid utbildning i programmet Vägledande Samspel ICDP samt vid deltagande på seminarier, nätverksträffar samt konferenser i Stiftelsen ICDP:s regi. Vid utbildning nivå ett, två samt tre:

  • Avbokning senare än en månad innan kursstart debiteras full taxa.
  • Avbokning senast en månad före kursstart debiteras halv avgift.
  • Avbokning två månader eller mer före kursstart debiteras ingen avgift.

Vid avbrott eller sjukdom:

  • Vid avbrott räknas platsen som utnyttjad. Att fullfölja kursen vid ett senare tillfälle kan endast ske vid mån av plats samt att en halv ny kursavgift debiteras.
  • För att få kursbevis krävs 75 % närvaro samt att vissa kompletterande uppgifter genomförs. Filmmomentet på nivå ett är obligatoriskt och en förutsättning för att kunna fortsätta på nivå tre.

Bookings

7 900,00kr