Digital Vägledarutbildning med start våren 2021

Laddar Karta...

Datum/Tid
Date(s) - 11/03/2021 - 05/06/2021
00:00

Plats
Ersta konferens

Kategorier


Utbildningsdatum:

Kursen genomförs under fyra heldagar kl 09.00-16.00

De två första utbildningsdagarna kommer att hållas digitalt via plattformen Zoom.  Beroende på smittläget  kommer utbildningen även de två sista utbildningsdagarna genomföras digitalt via plattformen Zoom.

De två sista har vi för avsikt att genomföra som fysiska möten. Ändringar kan ske .

Digitalt möte  11 mars 2021 (digitalt) (OBS detta datum har ändrats från den 4 mars till den 11 mars).

Digitalt möte 13 april 2021 (digitalt)

Fysiskt möte  18 maj  2021 (Fysiskt eller digitalt)

Fysiskt möte 15 juni 2021 (Fysiskt  eller digitalt)

Plats:

Digitalt  via Zoom.

Vid fysiska träffar på Ersta Konferens, Stockholm 18 maj och 15 juni 2021.

Kursavgift

Reducerat pris 6900 kr ex. moms då två minst av mötena sker digitalt.

I priset ingår fm och em fika vid de två sista kurstillfällena på Ersta. Övriga kostnader som programvara, böcker lunch, resa och logi  bekostas och ordnas av deltagarna.

Kort beskrivning av utbildningen:

Under er utbildning till diplomerad deltagare är er huvudsakliga uppgift att vägleda en grupp omsorgspersoner. Dessa omsorgspersoner kan vara föräldrar, pedagoger, vårdpersonal eller andra professionella med uppdrag att ha omsorg om barn eller andra i beroendeställning. Själva vägledningen tar sin utgångspunkt i de sju principerna för att sensitivisera omsorgspersonerna (sid 86 VS i Praktiken). Observera att hela eller delar av vägledningen kan genomföras digitalt.

Utbildningskrav:

Genomgången nivå 1

Litteratur:

Litteratur:

Förutom Vägledande samspel i praktiken, kommer ni att läsa följande litteratur:

Edenhammar, K. (2015). Berättelser – Femton år med Vägledande samspel/ICDP i Sverige. Stockholm: ICDP Förlag.

Hart, S., & Schwartz, R. (2010). Från interaktion till relation. Stockholm: Liber. (kan vara svår att få tag på)

Westmark, P. (2014). Goda berättelser och gyllene ögonblick. Stockholm: ICDP Förlag.

Något av följande två alternativ:

Alternativ 1. Jakobsson Lundin, J (2019). Samspelets psykologi i förskolan. Lärarförlaget. 262 exkl. moms

Alternativ 2. Partanen, P. (2008). Från Vygotskij till lärande samtal. Sanoma Utbildning. 450 kr exkl. moms.

Valfritt häfte beroende på målgrupp:

 

  • Vägledningshäfte 0–5, 6–12 eller 13–18 år
  • Vägledningshäfte för dig som arbetar inom förskolan
  • Empatiskt ledarskap – Vägledning för ledare
  • Vägledning för familjehem

 

Utbildare:

Paul Bergman. Email: paul@icdp.se

Återbudsregler

Vid utbildning i programmet Vägledande Samspel ICDP samt vid deltagande på seminarier, nätverksträffar samt konferenser i Stiftelsen ICDP:s regi. Vid utbildning nivå ett, två samt tre:

  • Avbokning senare än en månad innan kursstart debiteras full taxa.
  • Avbokning senast en månad före kursstart debiteras halv avgift.
  • Avbokning två månader eller mer före kursstart debiteras ingen avgift.

Vid avbrott eller sjukdom:

  • Vid avbrott räknas platsen som utnyttjad. Att fullfölja kursen vid ett senare tillfälle kan endast ske vid mån av plats samt att en halv ny kursavgift debiteras.
  • För att få kursbevis krävs 75 % närvaro samt att vissa kompletterande uppgifter genomförs. Filmmomentet på nivå ett är obligatoriskt och en förutsättning för att kunna fortsätta på nivå tre.

Bookings

Bokningen är stängd för detta evenemang.