Basutbildning i ICDP våren 2023 i Stockholm

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 02/02/2023
Hela dagen

Kategorier


Plats: Ersta konferens i Stockolm samt digitalt via Zoom.

På Ersta konferens
 1 feb. 2023 till 2 feb. 2023
Digitalt
2 mars 2023 till 3 mars 2023

Tid: kl 09.00 – 16.00

Kursavgift

Kursavgift 7900 kr exkl moms.

Kurslitteratur

Bergman, P. (2018). Dialog och Demokrati – Vägledande samspel i ett

samhälleligt och utvecklingspsykologiskt perspektiv. Stockholm: ICDP Förlag.

Hundeide, K. (2009). Vägledande Samspel i praktiken:

Genomförande av ICDP-programmet. Stockholm: ICDP Förlag.

Ryen, M. Wendel C (2022). Praktisk tillämpning av barnkonventionen. Stockholm: ICDP Förlag.

Wallroth, P. (2010). Mentaliseringsboken. Stockholm: Karneval förlag.

 

Återbudsregler

Vid utbildning i programmet Vägledande Samspel ICDP samt vid deltagande på seminarier, nätverksträffar samt konferenser i Stiftelsen ICDP:s regi. Vid utbildning nivå ett, två samt tre:

  • Avbokning senare än en månad innan kursstart debiteras full taxa.
  • Avbokning senast en månad före kursstart debiteras halv avgift.
  • Avbokning två månader eller mer före kursstart debiteras ingen avgift.

Vid avbrott eller sjukdom:

  • Vid avbrott räknas platsen som utnyttjad. Att fullfölja kursen vid ett senare tillfälle kan endast ske vid mån av plats samt att en halv ny kursavgift debiteras.
  • För att få kursbevis krävs 75 % närvaro samt att vissa kompletterande uppgifter genomförs. Filmmomentet på nivå ett är obligatoriskt och en förutsättning för att kunna fortsätta på nivå två.

Vid frågor kontakta: Caroline Wendel, caroline@icdp.se

Bookings

Bokningen är stängd för detta evenemang.