Vägledarutbildning i ICDP hösten 2015

Laddar Karta...

Datum/Tid
Date(s) - 17/11/2015
09:00 - 16:00

Plats
Ersta konferens

Kategorier


Utbildningsdatum

17/11 – 2015, 13/1 – 2016, 1/3 – 2016, 3/5 – 1016

Vid frågor kontakta: Paul Bergman, e-post info@icdp.se eller paul@icdp.se

Kursavgift

7 600 kr ex. moms

Återbudsregler

Vid utbildning i programmet Vägledande Samspel ICDP samt vid deltagande på seminarier, nätverksträffar samt konferenser i Stiftelsen ICDP:s regi.

Vid utbildning nivå ett, två samt tre:

  • Avbokning senare än en månad innan kursstart debiteras full taxa.
  • Avbokning senast en månad före kursstart debiteras halv avgift.
  • Avbokning två månader eller mer före kursstart debiteras ingen avgift.

Vid avbrott eller sjukdom:

  • Vid avbrott räknas platsen som utnyttjad. Att fullfölja kursen vid ett senare tillfälle kan endast ske vid mån av plats samt att en halv ny kursavgift debiteras.
  • För att få kursbevis krävs 75 % närvaro samt att vissa kompletterande uppgifter genomförs. Filmmomentet på nivå ett är obligatoriskt och en förutsättning för att kunna fortsätta på nivå två.

Övrig information

Central utbildning till diplomerad vägledare med start under hösten 2015. Under utbildningen vägleder deltagarna en egen vägledningsgrupp på minst 4 personer under minst 6 tillfällen. Observera att utbildning på nivå 1 är obligatorisk för att delta i nivå 2 utbildningen. 

Utbildningen startar kl 09.00 och slutar 16.00 alla utbildningsdagar.

Inställd utbildning:

Om deltagandet är för lågt ställs utbildningen in och eventuellt betalda kursavgifter återbetalas. Deltagarna har förtur till nästa omgång.

Kurslitteratur

Hundeide, K  (2001) Vägledande samspel. Finns att beställa på ICDP:s hemsida www.ICDP.se

Partanen, P. (2008). Från Vygotskij till lärande samtal.

Linder, A & Breinhild Mortensen, S.( 2008). Glädjens pedagogik

OBS: Vår fakturering är automatiserad så var därför extra uppmärksam på att du fyller i exempelvis referensnummer som din organisation kräver ska stå med på fakturan.

Bookings

Bokningen är stängd för detta evenemang.