Anmälan Digital Basutbildning i ICDP hösten 2020

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 17/09/2020 - 18/09/2020
Hela dagen

Kategorier


Utbildningsdatum

Fyra heldagar 17-18 september  – 2020 samt 15-16 oktober – 2020.

Tid kl 09.00 – 16.00

Kursavgift

OBS kursavgiften är reducerad med 20% på ordinarie pris (7900). Det reducerade priset är 6320 ex. moms

Kurslitteratur

Bergman, P. (2018). Dialog och Demokrati – Vägledande samspel i ett

samhälleligt och utvecklingspsykologiskt perspektiv. Stockholm: ICDP Förlag.

Sid 1-30 och sid 90-95 i Hundeide, K. (2009). Vägledande Samspel i praktiken:

Genomförande av ICDP-programmet. Stockholm: ICDP Förlag.

Wallroth, P. (2010). Mentaliseringsboken. Stockholm: Karneval förlag.

Krav/instruktion :

Det krävs att deltagarna har en fungerande  uppkoppling via Wifi. Den programvara som används är ZOOM. Mer detaljerad anvisningar följer i samband med inbjudan ca 2-3 veckor innan utbildningsstart.

Återbudsregler

Vid utbildning i programmet Vägledande Samspel ICDP samt vid deltagande på seminarier, nätverksträffar samt konferenser i Stiftelsen ICDP:s regi. Vid utbildning nivå ett, två samt tre:

  • Avbokning senare än en månad innan kursstart debiteras full taxa.
  • Avbokning senast en månad före kursstart debiteras halv avgift.
  • Avbokning två månader eller mer före kursstart debiteras ingen avgift.

Vid avbrott eller sjukdom:

  • Vid avbrott räknas platsen som utnyttjad. Att fullfölja kursen vid ett senare tillfälle kan endast ske vid mån av plats samt att en halv ny kursavgift debiteras.
  • För att få kursbevis krävs 75 % närvaro samt att vissa kompletterande uppgifter genomförs. Filmmomentet på nivå ett är obligatoriskt och en förutsättning för att kunna fortsätta på nivå två.

Vid frågor kontakta: Paul Bergman, e-post  paul@icdp.se

Bookings

Bokningen är stängd för detta evenemang.