Anmälan Basutbildning i ICDP våren 2022

Laddar Karta...

Datum/Tid
Date(s) - 24/11/2021 - 01/02/2022
Hela dagen

Plats
Ersta konferens

Kategorier


Digital och fysisk utbildning:

Vårens basutbildning kommer att genomföras i både fysisk och digital form våren 2022. I de fall smittläget inte tillåter fysiska träffar genomförs utbildningen i sin helhet digitalt i via plattformen Zoom.

De fysiska träffaran kommer att hållas på Ersta konferens och hotell, Erstagatan 1K, 116 28 Stockholm

Utbildningsdatum

Fyra heldagar

Digital träff . 2 feb till 3 feb 2022

Fysisk träff. 10 mars till 11 mars 2022

Tid kl 09.00 – 16.00

Kursavgift

Kursavgift 7300 kr exkl moms. Deltagarna står själva för resa, kost och logi.

Kurslitteratur

Bergman, P. (2018). Dialog och Demokrati – Vägledande samspel i ett

samhälleligt och utvecklingspsykologiskt perspektiv. Stockholm: ICDP Förlag.

Sid 1-30 och sid 90-95 i Hundeide, K. (2009). Vägledande Samspel i praktiken:

Genomförande av ICDP-programmet. Stockholm: ICDP Förlag.

Wallroth, P. (2010). Mentaliseringsboken. Stockholm: Karneval förlag.

Krav/instruktion :

Det krävs att deltagarna har en fungerande  uppkoppling via Wifi. Den programvara som används är ZOOM. Mer detaljerad anvisningar följer i samband med inbjudan ca 2-3 veckor innan utbildningsstart.

Återbudsregler

Vid utbildning i programmet Vägledande Samspel ICDP samt vid deltagande på seminarier, nätverksträffar samt konferenser i Stiftelsen ICDP:s regi. Vid utbildning nivå ett, två samt tre:

  • Avbokning senare än en månad innan kursstart debiteras full taxa.
  • Avbokning senast en månad före kursstart debiteras halv avgift.
  • Avbokning två månader eller mer före kursstart debiteras ingen avgift.

Vid avbrott eller sjukdom:

  • Vid avbrott räknas platsen som utnyttjad. Att fullfölja kursen vid ett senare tillfälle kan endast ske vid mån av plats samt att en halv ny kursavgift debiteras.
  • För att få kursbevis krävs 75 % närvaro samt att vissa kompletterande uppgifter genomförs. Filmmomentet på nivå ett är obligatoriskt och en förutsättning för att kunna fortsätta på nivå två.

Vid frågor kontakta: Paul Bergman, e-post  paul@icdp.se

Bookings

7 300,00kr