Omformuleringsövning positiv

Omformuleringsövning positiv