Nyhetsbrev från Stiftelsen ICDP Sweden

---

Hej alla vägledare och utbildare!

Nu ber vi återigen om er hjälp vad gäller utvärdering av Vägledande samspel. Den webbaserade undersökning vi tidigare genomfört mellan åren 2012 och 2014 visar en god effekt för föräldrar, vilket visar på vikten att fortsätta utvärdera programmet Vägledande samspel i Sverige.

Jag, Paul Bergman, har påbörjat min forskarutbildning vid Linköpings universitet. Med stöd från Linköpings universitet och professor Rolf Holmqvist och docent Anneli Frostell har vi nu möjlighet att utvärdera programmet på ett sådant sätt så att vi kan publicera vetenskapliga artiklar om programmets effekt. Vi kommer då att rikta oss till föräldragruppen. Men, vi behöver er hjälp, både med att få kontakt med föräldrar och för att genomföra vissa moment i datainsamlingen. Datainsamlingen kommer att ske vid två eller tre tillfällen, före och efter deltagande i vägledningsgrupp samt om det är möjligt efter 6 månader. Vid varje tillfälle svarar föräldrarna på frågeformulär, filmas tillsammans med sitt barn och deltar i en filminspelad intervju vid varje tillfälle, vilket beräknas ta ca 1,5 timme. Detta är omfattande för föräldrarna, men deltagandet är givetvis frivilligt.

Vi kommer att behöva ca 50 deltagande föräldrar för att på en god grund för att uttala oss om programmets effekter. Om vi då är fler som hjälps åt kommer kan det inte att behövas så många från varje region eller område och alltså inte bli så belastande för varje vägledare.

Jag kommer gärna till er och informerar om studien. Professor Rolf Holmqvist finns också tillgänglig för information om studiens syfte och vad vi kan få ut av den. Vi bifogar även information till er vägledare och till föräldrar som ni kan skriva ut och vidarebefordra till intresserade föräldrar. Men, det viktiga är att vi får en personlig kontakt med er så att vi kan berätta mer utförligt om vad undersökningen kommer att handla om.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Paul Bergman

Leg psykolog leg Psykoterapeut. 

Utbildare i Programmet vägledande samspel.

Doktorand vid Institutionen för Beteendevetenskap och lärande/ avd psykologi,

Linköpings universitet.

---

Vid frågor om vår utbildningsverksamhet maila till info@icdp.se

Vid frågor om medlemssidorna maila till caroline@icdp.se

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Stiftelsen ICDP Sweden