Glad sommar önskar Stiftelsen ICDP Sweden

Seminarium för de Utbildare 

Fredagen den 8 november bjuder vi in till nätverksträff för de Utbildare som är intresserade att verka som konsulter för att utbilda på uppdrag av Stiftelsen. Tillsammans kommer vi att gå igenom och diskutera hur vi fortsatt säkrar kvalitet och kompetenshöjning i de utbildningar och den vägledning som Stiftelsen ICDP erbjuder.

Vi kommer ge information om och vilja diskutera:

• Former och innehåll för de fortsatta 2 dagars utbildarträffarna med start hösten 2020.

• Hur det kommer organiseras för att fler ska kunna utbilda externa deltagare, utanför den egna organisationen. Eventuellt kommer också vi påbörja att skriva avtal om detta under dagarna då vi är måna om att påbörja detta så snart som möjligt i större skala. 

• Hur de digitala avtalen kommer se ut.

• Hur vi tänker kring registrering av nivå 1 deltagare och varför det behöver finnas.

Preliminärt föreslår styrelsen att dessa utbildningsträffar har en input i form av en föreläsare, att innehållet i teman förtydligas liksom skillnaden mellan vägledning och utbildning och vikten av att använda loggboken. Styrelsen önskar även att det sker ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte. 

OBS Anmälan sker vi hemsidan och  

 

---

---

Medel för integrationsprojekt - “ICDP Ung Integration ”

Stiftelsen ICDP Sweden har ansökt om ett treårigt projekt för att verka för integration av invandrade svenskar och för att aktivera ungas delaktighet i programmets utformning.  Stiftelsen har fått förhandsbesked av Allmänna Arvsfonden om att de är positivt inställda till vår ansökan. 

ICDP Swedens mål är att undersöka, mobilisera och utveckla goda förutsättningar i projektet, och hand i hand med unga i utanförskapsområden skapa en vägledningsmodell som stärker ungas egenmakt, rättigheter och bidrar till integration. Syftet är att tidigt motverka exkludering och underlätta integrationen in i det svenska samhället, för både unga och deras föräldrar. 

Det finnas idag 4 kommuner som är utsedda att samarbete omkring detta projekt (Jönköping, Norrköping, Forshaga och Kristinehamn).

Vi får återkomma om resultatet av vår ansökan.

---

Nytt material finns nu i vår butik på hemsidan

Häften för dig som är eller vägleder familjehemsföräldrar. Samt ett häfte för dig som arbetar med barn i mellanstadiet. Häftena kan också fungera som utbildningsmaterial på bas- och vägledningsutbildningar.

Även vår informationsfolder är uppdaterad.

Under våren kommer också uppdaterade vägledningshäften för sig som är omsorgsgivare till barn 0-5 år,  6-12 år samt 13-18 år.

---

Stiftelsen anställer administratör på deltid från 190901

Vi har länge saknat en administratör som regelbundet kan finnas tillgänglig på telefon och mail, och nu äntligen har vi den ekonomi i stiftelsen att vi vågar satsa på en sådan tjänst. Vår administratör heter Jimmy Ramlöv och är sedan många år utbildad Vägledare i ICDP. Något han blev när han arbetade som behandlare på Risingegårdens behandlingshem där han arbetade i dagverksamheten och skolan. Sedan dess har det gått några år och han har arbetat med annat, mest bokföring och försäljning. Jimmy kommer ansvara för fakturering, abonnemang, hemsida och viss projektredovisning.

Inför sommaren

Under Juli kommer stiftelsens verksamhet att ligga nere, uppstart sker återigen i augusti. Från och med 1 september kommer Jimmy Ramlöv att vara anställd för att kunna dagligen besvara frågor både via tele 0706-722639 och mail info@icdp.se.

---

Nya Utbildningsplatser och tidigareläggning av nivå 3 

Vi kommer också att tidigarelägga starten för nivå -3 utbildningen till våren 2020 p.g.a. en ökad efterfrågan. Dessutom kommer en central nivå 1-utbildning och eventuellt nivå 2 att erbjudas i Malmö under sen höst. Anmälan sker via vår hemsida, förhoppningsvis från vecka 25.

 

---

Vid frågor om vår utbildningsverksamhet maila till info@icdp.se

Vid frågor om medlemssidorna maila till info@icdp.se

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Stiftelsen ICDP Sweden