Nyhetsbrev från Stiftelsen ICDP Sweden

---

Glad Påsk!

Vill vi önska alla gamla och nya ICDP:are

---

Medel för integrationsprojekt - “Youth and family in Action ”

Stiftelsen ICDP Sweden har fått förhandsbesked av Allmänna Arvsfonden om att de är positivt inställda till vår ansökan. De önskar att vi söker för ett treårigt projekt med en gång istället för bara en förstudie som planerat.

ICDP Swedens mål är att undersöka, mobilisera och utveckla goda förutsättningar i projektet, och hand i hand med unga i utanförskapsområden skapa en vägledningsmodell som stärker ungas egenmakt, rättigheter och bidrar till integration. Syftet är att tidigt motverka exkludering och underlätta integrationen in i det svenska samhället, för både unga och deras föräldrar. 

Vi tror det är viktigt att bygga in "stötdämpare" i samhället och vi tänker att ICDP kan bidra till att minska konflikter/exkludering och utanförskap. Vår förhoppning är att vi ska kunna knyta till oss oberoende forskare som utvärderar projektet. 

Projektansökan kommer vi lämna in under maj månad och hoppas på besked innan semestrarna. Integrationsprojektet ska utgå från Programmet Vägledande samspel ICDP och hämta inspiration från den modell som utvecklats i Norge. Stiftelsen vill söka medel gemensamt med de kommuner som vill utveckla sitt integrationsarbete. I deltagande kommuner kommer det vara två projektledare, den ena med ansvar för de vuxna och den andre med ansvar för de unga. De kommer bli utbildade av Stiftelsen för att få kunskap om upplägg, samarbetsmodell med civilsamhället och också hur projektet kommer redovisas och vad som krävs.

Om ni tror att er kommun kan vara intresserad får ni gärna höra av er till stiftelsens ordförande Annelie Waldau annelie@icdp.se. som kommer att vara projektledare.

---

Nytt material finns nu i vår butik på hemsidan

Häften för dig som är eller vägleder familjehemsföräldrar. Samt ett häfte för dig som arbetar med barn i mellanstadiet. Häftena kan också fungera som utbildningsmaterial på bas- och vägledningsutbildningar.

Även vår informationsfolder är uppdaterad.

Under året kommer också uppdaterade vägledningshäften för sig som är omsorgsgivare till barn 0-5 år,  6-12 år samt 13-18 år.

---

Stiftelsen anställer administratör på deltid från 190901

Vi har länge saknat en administratör som regelbundet kan finnas tillgänglig på telefon och mail, och nu äntligen har vi den ekonomi i stiftelsen att vi vågar satsa på en sådan tjänst. Vår administratör heter Jimmy Ramlöv och är sedan många år utbildad Vägledare i ICDP. Något han blev när han arbetade som behandlare på Risingegårdens behandlingshem där han arbetade i dagverksamheten och skolan. Sedan dess har det gått några år och han har arbetat med annat, mest bokföring och försäljning. Jimmy kommer ansvara för fakturering, abonnemang, hemsida och viss projektredovisning. 

---

Förändringar som är på gång i Stiftelsen

1. Organisationsändring för utbildarna med syfte:

• Öka kontakten mellan stiftelsen och utbildarna

• Höja kompetensnivån för ICDP:are

• Nationella seminarier/nätverksmöten för alla mer sällan än idag.

• Starta obligatoriska 2 dagars träffar för utbildarna varje år

• Då ska information, förändringar och kunskapsutbyte ske, start ht 20

2. Bygga upp en bas av konsulter runt om i landet som kan hålla utbildningar. För att tillgodose utbildningsförfrågningar vi inte kan uppfylla idag. Bokning och fakturering via stiftelsen och utbetalning av arvode direkt till utbildare från stiftelsen.

3. Övergång till registrering i stiftelsen av Nivå 1 deltagare. Medför kostnad 300 kr/deltagare.

4. Digitalisering- hemsida. Fler funktioner kommer finnas på hemsida med digitala avtal, årsrapportering osv på utbildarnas profil.

---

Utbildning till utbildare för Äldreomsorgen

Är din kommun intresserad av att utbilda personal inom äldreomsorgen i Programmet Vägledande samspel ICDP?

Vi undersöker nu om några av er som är utbildare vill utöka er kompetens till att också omfatta äldreomsorgen. 

Vid intesse, maila till annelie@icdp.se

---

Vid frågor om vår utbildningsverksamhet maila till info@icdp.se

Vid frågor om medlemssidorna maila till caroline@icdp.se

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Stiftelsen ICDP Sweden