Nyhetsbrev från Stiftelsen ICDP Sweden

---

God Jul och Gott Nytt år!

Vill vi önska alla gamla och nya ICDP:are

---

Stiftelsen ICDP Sweden har startat en gemensam Facebook sida

På denna sida kommer vi i styrelsen lägga ut information till er som är utbildade i Programmet Vägledande samspel. Det är en sluten grupp för att vi ska kunna lägga ut material och information men också för att ni ska kunna ställa frågor och stötta varandra i ert ICDP arbete. För att gå med i gruppen söker du upp oss på Facebook (vi heter Stiftelsen ICDP Sweden) och svarar på tre frågor. De i styrelsen som är administratörer släpper in nya medlemmar varje vecka. 

---

Välkommen till en dag då vi har fokus på Barnkonventionen!

Föreläsare är Susann Swärd som har arbetat för mänskliga rättigheter i över 20 år. Idag är Susann verksamhetschef för Rättighetsfokus samt människorätts- och barnrättsstrateg inom Region Kronoberg. Hon har stor erfarenhet av skräddarsydd kompetensutveckling inom mänskliga rättigheter och barnets rättigheter. Susann är även författare till både handböcker om barnets rättigheter och barnböcker som förklarar barnets rättigheter på ett praktiskt och pedagogiskt sätt.

Barnkonventionen blir svensk lag 1/1 2020. Vad innebär det och vilka krav ställer detta på omsorgsgivare, socialtjänsten, förskolan, skolan och hälso- och sjukvården? Vi förtydligar på ett enkelt och praktiskt sätt barnrättsansvaret i den dagliga verksamheten.

Läs mer om Susann här

9.30  – 10.00            Registering och kaffe

10.00 – 12.30          Seminarium med Susann Swärd

12.30 – 13.30           Lunch

13.30 – 14.30           Seminarium med Susann Swärd

14.30 – 14.45           Kaffe

14.45 – 15.30           Information från Stiftelsen

 Kostnad inkl. lunch och fika 1850kr

Kostnad inkl. fika men utan lunch 1750kr

Boka din plats här 

---

Nordiskt nätverksmöte 2019

Hålls den 9-10 maj i Helsingfors. 

Temat för konferensen är Lekfullhet och kroppslighet. Konferensens föreläsare är barnpsykiater Jukka Mäkelä, barnpsykiater och sakkunnig vid THL (Institutet för Hälsa och Välfärd) med positiv uppfostran och motarbetande av barnmisshandel som specialområden. Rubriken för hans keynote är “Lekens kroppsliga väsen: Hur vårt nervsystem möjliggör och drar nytta av upprymd gemenskap”.

och Cecilia Waldekranz, psykolog och psykoterapeut med kroppsorienterat fokus. “Berätta med en gest” heter hennes anförande som handlar om hur vi, genom att använda kroppen på ett lekfullt sätt, kan utforska nya sätt att relatera till oss själva och andra. Hon leder också en parallell workshop med samma tema. Cecilia talar svenska och engelska.

Våra föreläsare pratar finska (tolkas till engelska), svenska eller engelska.

Läs mer här

Call for papers – Inbjudan att sända in forskningsbidrag till ICDP nordisk
nätverksträff den 9-10 maj 2019 i Esbo (Hanaholmen) Läs mer här

---

Nytt material på väg  

Under tidig vår 2019 kommer två nya vägledningshäften; ett för skolans pedagoger på mellanstadiet samt ett för familjehemsföräldrar och konsulenter som arbetar med familjehemsvård. Häftena kan användas på flera sätt, de kan vara studiematerial i en vägledningsgrupp och de kan också fungera som utbildningsmaterial på nivå 1 och 2. Häftena innehåller frågor som är användbara för reflektion på olika nivåer.

---

Medel för integrationsprojekt

Stiftelsen ICDP Sweden har beslutat att söka medel hos Allmänna Arvsfonden och andra fonder för att utveckla en integrationsmodell för nyanlända familjer. Integrationsprojektet ska utgå från Programmet Vägledande samspel ICDP och hämta inspiration för den modell som utvecklats i Norge. Stiftelsen vill söka medel gemensamt med de kommuner som vill utveckla sitt integrationsarbete. Om ni tror att er kommun kan vara intresserad får ni gärna höra av er till stiftelsens ordförande Annelie Waldau annelie@icdp.se. som kommer att vara projektledare.

---

Vid frågor om vår utbildningsverksamhet maila till info@icdp.se

Vid frågor om medlemssidorna maila till caroline@icdp.se

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Stiftelsen ICDP Sweden