Nyhetsbrev från Stiftelsen ICDP Sweden

---

Glad sommar!

Vill vi önska alla gamla och nya ICDP:are

---

NY BOK!

Boken Dialog och Demokrati är en genomgripande presentation av Vägledande samspel ICDP:s etik och bakomliggande teori.  I boken framhålls att det tidiga samspelet med barn och unga påverkar och påverkas av vårt samhälle.

Boken riktar sig till de som utbildar sig i och arbetar med programmet, professionella inom vård och omsorg men kan också läsas av den intresserade föräldern, samhällsdebattören eller den som helt enkelt vill vidga sin syn på vad begreppen dialog och demokrati innebär.

Boken kommer användas på alla tre utbildningsnivåer.

---

Empatiskt ledarskap

Under våren 2019 kommer en utbildning för alla som utövar ledarskap i sin yrkesutövning.  Deltagare i utbildningen behöver ha kunskap om Vägledande samspel ICDP men behöver inte ha gått utbildning i programmet. Däremot är det ingen nackdel om du är vägledare eller utbildare och vill bredda din kunskap med empatiskt ledarskap.

Utbildningen vänder sig till dig som leder eller ansvarar för implementering av Programmet eller vill utveckla ditt ledarskap. Fokus ligger på den empatiska och relationella kompetensen.

Under hösten 2018 kommer det bli möjligt att anmäla sig till utbildningen här på hemsidan.

Utbildningen kommer vara 2 + 1 dagar i Stockholm. Kostnad 12 000 kr + moms.

Efter genomgången utbildning kommer möjlighet till fortsatt grupphandledning i Empatiskt ledarskap om den egna ledar, vägledar- och utbildar rollen att erbjudas.

 

Centrala utbildningar

Under hösten 2018 håller vi utbildning på Basnivå i Stockholm och Göteborg.

Vägledarutbildning påbörjas i Stockholm.

Utbildning till Handledare och utbildare i Programmet påbörjas också under hösten 2018.

Fortfarande finns några platser kvar. Läs mer här

---

Höstens seminarium 7:e september

 Lasse Mattila pratar om vikten av att bygga bärande relationer – om konsten att vara en viktig vuxen i barns och ungas liv

Utanförskapets omfattning, uttryck och kostnader

Preventionspotentialen vid lyckade insatser

Barns och ungas behov och utveckling

Risk och skyddsfaktorer

Att bygga bärande relationer

 

 

9.00 - 10.00           Seminarium med Lasse Mattila

10.00 - 10.30          Fika

10.30 - 11.30          Seminarium med Lasse Mattila

11.30 - 12.30           Seminarium med verksamheter som arbetar med utsatta grupper och                                    ICDP

12.30 – 13.30          Lunch

13.30 – 14.30          Seminarium med verksamheter som arbetar med utsatta grupper och                                    ICDP

14.30 – 15.00          Fika

15.00 - 16.00          Information från Stiftelsen    ICDP

Kostnad inkl. lunch och fika 1950kr

Kostnad inkl. fika men utan lunch 1850kr

Gör din anmälan här!

---

Vid frågor om vår utbildningsverksamhet maila till info@icdp.se

Vid frågor om medlemssidorna maila till caroline@icdp.se

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Stiftelsen ICDP Sweden