Nyhetsbrev från Stiftelsen ICDP Sweden

---

Seminaruim med Carl Pether Wirsén På Ersta konferens den 23/3 -18

Beteendevetare, leg. psykoterapeut
Carl Pether har en beteendevetenskaplig bakgrund och filosofie magister i arbets- & organisationspsykologi. Tidigare arbetade han som verksamhetschef på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade i Uppsala. Nu utbildar och handleder han personal runt om i landet som i sina verksamheter strävar efter hög kvalité i omvårdnaden av ensamkommande barn och ungdomar. Hur ser framgångsfaktorerna ut för att bygga ett förtroende och att genomföra ett bra samtal med ensamkommande unga som ofta bär på svåra traumatiserande händelser? Carl Pether Wirsén berättar om vikten av kroppsspråk och genuint intresse för ungdomarna i kombination med en kulturförståelse och en förståelse för tidigare anknytningsmönster.


Anmälan och mer information på vår hemsida www.icdp.se/event

---

Vid frågor om vår utbildningsverksamhet maila till info@icdp.se

Vid frågor om medlemssidorna maila till caroline@icdp.se

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Stiftelsen ICDP Sweden