Inbjudan till att presentera systematiserade erfarenheter under ICDP-Nordens nätverksträff den 9:e - 10:e maj 2017, Bålsta. 

---

ICDP-Nordens styrelse och forskningsgrupp bjuder härmed in till att sända in bidrag ICDP:s Nätverksträff under dess första dag, den 9:e maj.   

En del av nätverksträffen kommer att avsättas till seminarier. Syftet med dessa är att utbyta systematiserade erfarenheter av ICDP i de nordiska länderna, erfarenheter som både de som praktiserar programmet och forskare kan dra nytta av. Vi önskar ett brett utbud av teman och deltagare och inviterar därför ICDP-vägledare, utbildare, studenter, och forskare att sända in sina förslag. Det finns inte några forskningsmässiga krav på, eller hinder mot, de erfarenheter man önskar presentera.

Vi ber om en kort beskrivning av det man önskar att presentera. Tid för presentationerna är ca 20 minuter plus diskussion ca 5 minuter.

 Konferensspråk är skandinaviska eller engelska. Information om seminarier publiceras på ICDP:s Sveriges hemsida (www.icdp.se) när programmet/innehållet är helt klart, troligtvis april 2017.

 Sänd in ditt bidrag och ställ eventuella frågor till Paul Bergman email:  paul@icdp.se :

• Namn

• Yrkesroll (Student, forskare, ICDP-vägledare osv)

• Arbetsplats

• Land

• Telefonnummer

• E-mail

• Kort (yrkes-, ICDP-biografi (max 100 ord)

• Titel på presentationen

• Sammanfattning av presentationen (max 300 ord)

• Eventuella tekniska krav (projektor, video etc.)

---

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Stiftelsen ICDP Sweden