Nyhetsbrev från Stiftelsen ICDP Sweden

---

Glad sommar!

Vill vi önska alla gamla och nya ICDP:are

---

Basutbildning i Göteborg!

I höst kommer vi ha en Central Basutbildning förlagd till Göteborg. Den kommer vara den 19-20/10 - 2016 samt 14-15/12 - 2016.

Läs mer och anmäl här

---

Vi vill välkomna er alla till Nordiskt nätverksmöte 2017!

Temat för konferensen är Dialog och Demokrati. Program och mer information samt möjlighet att anmäla sig kommer komma i September. 

Tid: 9-10/5 - 2017

Vi kommer träffas på Aronsborg i Bålstad. 

Läs mer om Aronsborg här

---

Vid frågor om vår utbildningsverksamhet maila till info@icdp.se

Vid frågor om medlemssidorna maila till caroline@icdp.se

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Stiftelsen ICDP Sweden