Nyhetsbrev från Stiftelsen ICDP Sweden

Ny litteraturlista för ICDP utbildningar!

---

Hej alla handledare/utbildare i Programmet Vägledande samspel ICDP!

 

Från och med Augusti 2016 uppdaterar vi litteraturlistan vi använder i våra Vägledarutbildningar.

Och från årsskiftet 2016/2017 ändras litteraturlistan vi använder i våra Basutbildningar

 

Följande litteratur i Vägledningsutbildningarna  kommer följande användas från och med augusti 2016

1. Vägledande samspel i praktiken : genomförande av ICDP-programmet av Karsten Hundeide ICDP förlag 2009. 

 

2. Från interaktion till relation : om anknytningsteori av Susan HartRikke Schwartz,  Liber, Svenska, 2010-05-25.

 

3. Från Vygotskij till lärande samtal av Petri PartanenSanoma Utbildning 2008. 

alternativt 

Vygotskij och de små och yngre barnens lärande, Sandra Smidt. Studentlitteratur AB 2010.

 

4. Goda berättelser och gyllene ögonblick av Peter Westmark ICDP förlag, 2014. Finns att köpa på icdp´s hemsida. 

 

Häften beroende på målgrupp.

Vägledningshäfte för dig som arbetar i förskolan: förskolebarn 1-6 år. Paul Bergman ICDP förlag, 2016.

Empatiskt ledarskap : ett hälsofrämjande förhållningssätt av Paul BergmanAnnelie WaldauICDP förlag, 2016.

Vägledningshäften för föräldrar till barn 0-6 år, 6-12 år samt 13-18 år av Annelie WaldauPaul Bergman ICDP förlag.

 

Följande litteratur kommer användas i basutbildningarna från och med nyår 2016/17

1. Vägledande samspel i praktiken : genomförande av ICDP-programmet, Hundeide, ICDP förlag 2009

2. Lilla mentaliseringsboken, Wallroth 2010

3. Berättelser - Femton år med Vägledande samspel/ICDP i Sverige
Edenhammar, ICDP förlag 2016

4. Dialog och demokrati - ny bok som blir tryckt av Stiftelsen ICDP under hösten 2016.

Referenslitteratur: Vägledande sampel i förskolan och Vägledande samspel för föräldrar.  ICDP förlag

Ni kan också lägga in eget referensmaterial som passar målgruppen.

 

 

---

Vid frågor om vår utbildningsverksamhet maila till info@icdp.se

Vid frågor om medlemssidorna maila till caroline@icdp.se

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Stiftelsen ICDP Sweden