Möt ICDP användare i Finspång

Vägledare Agnes Joge berättar om sitt arbete med ICDP i förskolan

Läs mer

Anmäl dig till vårens utbildningar

Nu är vårens centrala utbildningar som stiftelsen håller i möjliga att boka. Om ni vill ha en egen utbildare till er organisation, maila till info@icdp.se

Läs mer

Nytt i butik!

Praktisk tillämpning av barnkonventionen. Detta arbetshäfte är en del av kurslitteraturen för Programmet Vägledande samspel ICDP, men kan också läsas för att förstå hur arbetet med Programmet kan vara ett sätt att förverkliga Barnkonventionen i praktiken. Om konventionen säger att vi ska respektera barnet så erbjuder Programmet Vägledande samspel ICDP ett hur.

Beställ

Programmet Vägledande samspel ICDP används av föräldrar och vägledare i hela världen

Vår vision: Att alla barn i Sverige blir sedda och bemötta av vuxna som är respektfulla, inkluderande, förmedlar demokratins grunder samt förstår samspelets betydelse i alla relationer och verkar efter Vägledande samspels principer

FÖRÄLDER

Om du har funderingar kring ditt barn, hur ni har det tillsammans och är nyfiken på hur du som förälder kan göra i olika situationer finns stöd i många kommuner att få.

Mer information

YRKESVERKSAM

Genom att utbilda dig i ICDP får du verktyg att uppmärksamma och utveckla ett lyhört och positivt samspel i relationer.

Mer information

LEDARE

För dig som är ledare och organisationsansvarig finns stöd att få för att underlätta implementering av Programmet Vägledande samspel ICDP

mer information
Senaste nyheter

Möt ICDP användare i Finspång

Vägledare Agnes Joge berättar om sitt arbete med vägledning på förskolorna i Finspång. Läs mer här

Nordiskt Nätverksmöte i Norge

Nu är anmälan öppen så ni kan anmäla er! läs mer och anmäl er här

Möt ICDP användare i Sundsvall

Kristina Renard-Hård berättar om Sundsvalls arbete med ICDP inom socialtjänsten. Läs mer här Du kanske också arbetar med Vägledande samspel Läs mer…

Våra 3 medlemskap:

Basutbildad

Här kommer du som är basutbildad få tillgång till anpassat material. Prenumeration på detta medlemskap kommer finnas tillgängligt under hösten 2021.

Uppdatera medlemsskap

Vägledare

Med ett vägledare-medlemskap får du tillgång till allt material för vägledare, samt rapporter och diplom. Priset är 300 sek per år.

Uppdatera medlemskap

Utbildare

Med ett utbildare-medlemskap får du tillgång till allt vår material. Priset är 600 sek per år.

Uppdatera medlemskap

Hitta en vägledare

eller