Nyheter

Utbildningar på gång

26 juni, 2018

Empatiskt ledarskap Under våren 2019 kommer en utbildning för alla som utövar ledarskap i sin yrkesutövning.  Deltagare i utbildningen behöver ha kunskap om Vägledande samspel ICDP men behöver inte ha gått utbildning i programmet. Utbildningen vänder sig till dig som leder eller ansvarar för implementering av Programmet eller vill utveckla ditt ledarskap. Fokus ligger på Läs mer…

Anmäl dig till höstens seminarium

26 juni, 2018

8.30  – 9.00            Registering 9.00 – 10.00           Seminarium med Lasse Mattila 10.00 – 10.30          Fika 10.30 – 11.30           Seminarium med Lasse Mattila 11.30 – 12.30           Seminarium med verksamheter som arbetar med utsatta grupper och Läs mer…

Nya boken finns nu i vår shop!

26 juni, 2018

Boken Dialog och Demokrati är en genomgripande presentation av Vägledande samspel ICDP:s etik och bakomliggande teori.  I boken framhålls att det tidiga samspelet med barn och unga påverkar och påverkas av vårt samhället. Boken riktar sig till de som utbildar sig i och arbetar med programmet, professionella inom vård och omsorg men kan också läsas av Läs mer…

Vägledarutbildning

22 oktober, 2017

Presentationer under ICDP-Nordens nätverksträff den 9:e – 10:e maj 2017.

19 maj, 2017

Här finns de olika presentationer från olika föreläsaren under den Nordiska Nätverksträffen 2017. Den demokratiska och etiska grunden i ICDP-programmet – Dialog och Demokrati. Föreläsare Paul Bergman föreläsning Demokrati och dialog 13.30 – 13.55 Parallella seminarier Alternativ 1: Webb-baserad utvärdering av vägledande samspel iICDP- programmet i Sverige för föräldrar, pedagoger och familjehem.  Föreläsare: Paul Bergman. Webbbaserad utvärdering Sverige  Läs mer…