Vidareutbildning och certifiering för handledare/utbildare i Programmet Vägledande samspel ICDP för barn och unga

Laddar Karta...

Datum/Tid
Date(s) - 09/11/2017
Hela dagen

Plats
Ersta konferens

Kategorier


Då programmet Vägledande samspel ICDP lyfter in ny kunskap och praktik är det nödvändigt att våra utbildare följer med i utvecklingen. För alla er som är handledare/utbildare i programmet anordnas därför en vidareutbildning. Utbildningen berör frågor som litteraturbyte, nya moment i de utbildningar ni ger på nivå 1 och 2, ökat kunnande inom området för trauma och kännedom om nya kunskapsområden såsom neuroaffektiv teori. Frågor om demokrati och etik kommer att lyftas fram med tanke på att programmet särskilt riktas till de barn och föräldrar som saknar en självklar plats och gemenskap i vårt samhälle.

Utbildningen omfattar två heldagar och riktas särskilt till dig som utbildades till handledare i Vägledande samspel ICDP för några år sedan. Om det gått mer än fem år sedan du utbildades behöver du inom en två-års period delta i denna vidareutbildning. Om du till exempel utbildades till handledare mellan åren 2000 och 2011 har du tid till 2018-01-30 för att påbörja din vidareutbildning. Självklart kan även du som gått din utbildning i ett senare skede delta, kunskaps och erfarenhetsutbyte är knappast av ondo. Denna vidareutbildning kommer att innebära en nordisk certifiering som utbildare/handledare i programmet Vägledande samspel ICDP för barn och unga.

Kostnad: 9000 per deltagare exkl. moms.

Plats: Ersta konferens

Tid: två heldagar den 9-10 november 2017  kl 09.00- 16.00

Litteratur:

Hart, S. and R. Schwartz, Från interaktion till relation. 2010, Stockholm: Liber.

Hart, S., Betydningen af samhørdighet Hans Reitzels forlag. . 2006, København: Hans Reitzels forlag. Svensk översättning (2009) Anknytning och samhörighet. Malmö: Gleerups utbildning AB, översättare Gun Zetterström.

Ryden, G. and P. Wallroth, Mentalisering: Att leka med verkligheten. 2008, Stockholm: Natur och Kultur.

 

 

Bookings

9 000,00kr